L’Accademia Taekwon-Do ITF è aperta dal Lunedì al Sabato:

Lunedì – Mercoledì

Ore 18.00 – Bambini 9-11 anni (cinture verdi e blu)

Lunedì – Mercoledì – Venerdì

Ore 19.00 – Taekwon-Do per ragazzi, adulti e agonisti

Martedì – Giovedì

Ore 18.00 – Bambini 6-8 anni (cinture bianche e gialle)